Đối với dịch vụ miễn phí: Quý khách không cần thanh toán.

Đối với dịch vụ có tính phí: Quý khách thanh toán bằng các hình thức sau đây:
Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy
Cách 2: Thanh toán bằng cà thẻ tại quầy
Cách 3: Thanh toán bằng chuyển khoản

Nếu quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn: Vui lòng thông báo cho nhân viên được biết trước khi thực hiện thanh toán.